CIELE DO 2025S našou stratégiou udržateľnosti, pod názvom "Ciele do 2025" sme si stanovili štyri hlavné ciele, ktoré nás vedú k trvalo udržateľným krokom do roku 2025: Zníženie emisií skleníkových plynov, minimalizácia množstva odpadu, ochrana práv a zdravia ľudí, ochrana a zachovanie prírody. Týmto cieľom a projektom aktívne prispievame k dosiahnutiu všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Ale čo presne znamená udržateľnosť pre nás? Udržateľnosť je pre nás zodpovedný spôsob interakcie ľudí s prírodou. Suroviny získavame z projektov po celom svete, ktoré sú zamerané na sociálnu a ekologickú udržateľnosť, aby sme zabezpečili, že miestni ľudia dostávajú spravodlivú odmenu za svoju prácu a pracujú za dôstojných podmienok. Navyše sme prijali opatrenia na dosiahnutie klimatickej neutrality v rámci projektu na ochranu klímy v Kambodži. Každý deň sa snažíme, aby boli aj obaly našich výrobkov ekologickejšie.

Naše ciele do roku 2025

misia-2025-annemarie-borlind
Udržateľnosť je pre nás najvyšší princíp. Preto je pre nás dôležité neustále sa rozvíjať a prispievať k znižovaniu CO2, znižovaniu odpadu, dôstojnej práci a ochrane životného prostredia. S udržateľnou výrobou, ekologickými obalmi, spravodlivými mzdami a humánnymi pracovnými podmienkami na celom svete chceme posilniť našu ekologickú a sociálnu udržateľnosť.

Našou stratégiou udržateľnosti „Misia 2025“ sme si stanovili štyri hlavné ciele udržateľnosti, ktoré chceme realizovať do roku 2025: Znížiť uhlík, Znížiť množstvo odpadu, Chrániť ľudí, Chrániť prírodu. Našimi cieľmi a projektmi prispievame k dosiahnutiu všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

annemarie-borlind-misia-2025-znizenie-obsahu-uhlika

Znížime emisie CO2 generované v areáli výroby na 0 ton CO2. Spoliehame sa pri tom na obnoviteľné zdroje energie a sadením stromov prispievame k čistejšiemu podnebiu. Dôležitým cieľom pre nás je zníženie CO2. Do roku 2025 chceme v našom meste znížiť emisie CO2, ktoré sú spôsobené tepelnou a elektrickou energiou, z 308,7 t CO2 (2018) na 0 t CO2, znížiť dopravné trasy a náklady a byť priateľní pre klimatické prostredie. Chceme to dosiahnuť pomocou obnoviteľných energií a úspory CO2 na úrovni produktu a na úrovni spoločnosti. Ako pridanú hodnotu projektu vysadíme stromy a kríky jojoby.

AKO TO CHCEME DOSIAHNUŤ?

znizovanie-co2-a-udrzatelna-energia

Znižovanie CO2 a udržateľná energia

Znížime naše emisie CO2 súvisiace s polohou, ktoré sú spôsobené spotrebou tepla a elektriny v našej výrobe. Za týmto účelom inštalujeme regeneratívne, udržateľné energetické systémy, ako sú fotovoltaika a veterná energia, v našej spoločnosti v Čiernom lese. Okrem toho minimalizujeme emisie z prepravy prostredníctvom krátkych dopravných trás s nemeckými a európskymi obalmi. Mimochodom: vedeli ste, že BÖRLIND je od roku 2015 klimaticky neutrálny?

uspora-co2

Úspora CO2

Pokračujeme v kompenzácii nevyhnutných emisií CO2 na úrovni spoločnosti a produktu.

uspora-co2

Klimatická pozitivita

Napájaním samostatne generovaných, regeneračných energií a výsadbou stromov v Schwarzwalde a jojobových kríkoch v Namíbii dosiahneme dokonca klimatickú pozitivitu.

annemarie-borlind-misia-2025-znizenie-mnozstva-odpadu

Znížime odpad z našej výroby a prejdeme na 100% recyklovateľné, opakovane použiteľné náplne alebo kompostovateľné obaly. Podľa Spolkového štatistického úradu v Nemecku bolo v roku 2018 vyprodukovaných 417,2 milióna ton odpadu. Spoločnosť BÖRLIND GmbH sa chce pričiniť o zníženie množstva odpadu. Za týmto účelom znížime nerecyklovateľný odpad z výroby o 30%. Tiež by sme chceli prejsť na 100% recyklovateľné, opakovane použiteľné náplne alebo kompostovateľné obaly. U niektorých výrobkov sa nezaobídeme bez plastových obalov z dôvodu konzistencie, napríklad oleja, alebo trvanlivosti. V prípade týchto výrobkov plánujeme prejsť na 50% recyklovaného plastu vyrobeného z recyklovaného materiálu po spotrebiteľovi.

Čo znamená recyklácia po spotrebiteľovi?
Pri recyklácii po spotrebiteľovi sa spracováva odpad z obalov, ktorý použili koneční spotrebitelia a potom vstúpil do recyklačného cyklu prostredníctvom žltého vrecka alebo vkladacieho stroja. Tento typ recyklácie je zložitejší. Má však veľkú výhodu, že chránime svoje moria a oceány pred ďalším plastovým odpadom.

Mimochodom: Všetky naše výrobky zodpovedajú požiadavkám zelenej bodky a môžu sa preto vyhodiť do žltého vreca, žltého koša, nádoby na odpadové sklo alebo koša na odpadový papier. Naše skladacie boxy sú tiež vyrobené z papiera FSC. To znamená, že pochádzajú z trvalo udržateľného obhospodarovania lesov.

AKO TO CHCEME DOSIAHNUŤ?

znizenie-odpadu-z-produkcie

Zníženie odpadu z produkcie

Spolu s našimi dodávateľmi znížime odpad z obalov, akonáhle k nám dorazí. Recyklujeme tiež nevyhnutný odpad. Kancelárske potreby a návleky na topánky, ktoré používame pri výrobe, sú zahrnuté v recyklačnom cykle. Aby sme to dosiahli, pracujeme so spoločnosťou TerraCycle, ktorá umožňuje recyklovanie nerecyklovateľného odpadu a tým zabraňuje spaľovaniu miliónov ton odpadu.

udrzatelne-balenie

Udržateľné balenie

V budúcnosti by sme chceli používať 100% udržateľné obaly, ako sú náplňové obaly, recyklovaný plast alebo kompostovateľný plast. Pri výbere balenia budeme postupovať podľa takzvaného princípu EcoDesign.

"S našou sériou BODY CARE sme položili prvý dôležitý základný kameň pre naše budúce, udržateľné balenie. S recyklovateľnými, opakovane použiteľnými alebo kompostovateľnými obalmi chceme chrániť naše najdôležitejšie aktívum - prírodu."
Robin Bielefeld, vedúci nákupu

annemarie-borlind-misia-2025-starostlivost-o-obyvatelstvo

Dôstojné pracovné podmienky, spravodlivý príjem, bezpečné zamestnanie a rovnosť - to všetko chceme dosiahnuť svojimi sociálno-ekologickými projektmi. Od ružového čerešňového oleja z Nepálu po organické aloe vera z Guatemaly po jojobový olej z Namíbie podporujeme početné projekty, ktoré miestnym obyvateľom umožnia spravodlivé a dlhodobé živobytie. V tejto súvislosti je pre nás obzvlášť dôležité ustanoviť a posilniť práva žien v príslušných krajinách.

Do roku 2025 rozšírime naše jestvujúce projekty na vnútroštátnej úrovni, napríklad na spoluprácu s GWW, ako aj na medzinárodnú úroveň, napríklad „Jojoba z Namíbie“. Radi by sme tiež iniciovali ďalší sociálny a ekologický projekt a každý nový produkt od spoločnosti ANNEMARIE BÖRLIND bude obsahovať prísadu z jedného z našich projektov.

Diel_a_a_domov_pre_zdravotne_postihnut_ch

Dielňa a domov pre zdravotne postihnutých

Už 40 rokov veľmi úzko spolupracujeme s dielňou pre zdravotne postihnutých a rezidenčným zariadením GWW v Calwe. Vďaka tomu sme dali prácu už 15 zdravotne postihnutým ľuďom. GWW si dala za úlohu poskytnúť pracovným a bytovým priestorom potrebné asistenčné a podporné služby pre zdravotne postihnuté osoby v okresoch Böblingen a Calw. V budúcnosti by sme radi pokračovali v podpore a rozširovaní našej spolupráce.

socialne-a-ekologicke-projekty-vo-svete

Sociálne a ekologické projekty na celom svete

V nasledujúcich piatich rokoch zintenzívnime naše nasadenie v našich sociálnych a ekologických projektoch a zahájime nové. Týmito projektmi zabezpečujeme dôstojné životné a pracovné podmienky, školské vzdelávanie a udržateľné pracovné miesta. Okrem korektnej práce je pre nás dôležitá zaručená strava a zdravotná starostlivosť. Vďaka novým vzdelávacím príležitostiam a finančnej nezávislosti môžeme podporiť ženy v ich práve na sebaurčenie. Pre naše sociálne a ekologické projekty sa usilujeme o certifikáciu UEBT alebo Fair for Life.
Ďalším opatrením je, že každý nový výrobok od spoločnosti ANNEMARIE BÖRLIND obsahuje najmenej jednu surovinu z týchto projektov. Tieto sa už používajú v niektorých našich produktoch, napríklad v organickom aloe vera v našom 2-FÁZOVOM ALOE VERA SHAKE.

"Je záležitosťou blízkou našim srdciam podporovať ženy, ktorým sa nedarí tak dobre ako nám. Aby sme prelomili špirálu chudoby, ponúkame im v rámci našich projektov spravodlivú a spoľahlivú prácu. So svojimi zárobkami môžu potom svojim deťom ponúknuť lepšie možnosti vzdelávania a lepší život."
Daniela Lindner, člen rodiny majiteľov

annemarie-borlind-misia-2025-ochrana-prirody

Už vyše 60 rokov je ochrana životného prostredia našou najvyššou prioritou. Vážime si zodpovedné využívanie obmedzených prírodných zdrojov a chránime prirodzenú rozmanitosť nášho životného prostredia.

Predtým, ako zaradíme novú surovinu do našich výrobkov, skontrolujeme, či nie je zaradená na zoznam ohrozených rastlín. Okrem toho neustále hľadáme nové high-tech metódy na ochranu našej prírody a zabezpečenie udržateľného pestovania. Napríklad používame rastlinné kmeňové bunky, čo znamená, že môžeme používať celú rastlinu a nielen jej časť. Nepoužívame „zakázané“ látky, ako sú silikóny, minerálne oleje alebo mikroplasty. Namiesto toho uprednostňujeme suroviny z certifikovaného ekologického pestovania.

icon-07

Biosurfaktanty

Povrchovo aktívne látky sa kvôli svojim čistiacim účinkom používajú najmä v detergentoch, ošetrujúcich prostriedkoch a čistiacich prostriedkoch. Nemajú najlepšiu povesť, pretože končia v odpadových vodách a čističky odpadových vôd ich môžu filtrovať iba čiastočne. Produkty rozkladu povrchovo aktívnych látok môžu byť toxické pre ryby, kôrovce a riasy.
Preto spolupracujeme s Fraunhoferovým inštitútom a spolkovým ministerstvom životného prostredia ako súčasť výskumného projektu zameraného na vývoj biosurfaktantov. Do roku 2025 nahradíme povrchovo aktívne látky týmito biosurfaktantmi, ktoré sú priateľské ku životnému prostrediu.

Udr_ate_n_palmov_olej

Udržateľný palmový olej

O palmovom oleji sa diskutuje, pretože pri zakladaní plantáží sa ničia alebo vypaľujú dažďové pralesy a rašelinové pôdy. Už roky pôsobíme vo Fóre pre trvalo udržateľný palmový olej (FONAP) a pri Okrúhlom stole o udržateľnom palmovom oleji (RSPO). Tieto dve organizácie sa zaviazali k environmentálne a sociálne zodpovednej výrobe palmového oleja. To znamená:

  • Žiadne vyklčovanie lesov na ochranu druhov
  • Žiadna opätovná výsadba olejnatých paliem na rašelinové pôdy kvôli ochrane podnebia
  • Dodržiavanie práv pôvodného obyvateľstva, malých poľnohospodárov a pracovníkovDo roku 2025 zvýšime používanie udržateľných derivátov palmového oleja zo súčasných 70% na 100%.

"Je pre nás dôležité, aby sme svojimi činmi každý deň prispievali k ochrane nášho životného prostredia. Náš výskumný projekt o biologických povrchovo aktívnych látkach, ako aj naše sociálne a ekologické projekty prispievajú k ochrane prírody a druhov."
Guylaine Le Loarer, vedúca oddelenia výskumu a vývoja a udržateľnostiAlicia a Nicolas Lindner, potomkovia zakladateľky spoločnosti a tretia generácia majiteľov, vám povedia viac o našej Misii 2025.