Prírodná kozmetika - Načítavanie...
ÚČINNÁ PRÍRODNÁ KOZMETIKA Výhradný distribútor pre SR a ČR
MENU

MENU

THINK GREEN ciel4

CIEĽ 4: Chránime prírodu

--------------

Chránime životné prostredie

Aby sme aj naďalej chránili naše životné prostredie, budeme v budúcnosti používať stopercentne udržateľné deriváty palmového oleja a biosurfaktanty.

Ochrana životného prostredia
Už 60 rokov je ochrana životného prostredia našou najvyššou prioritou. Vážime si zodpovedné využívanie obmedzených prírodných zdrojov a chránime prirodzenú rozmanitosť nášho životného prostredia.

Predtým, ako zaradíme novú surovinu do našich výrobkov, skontrolujeme, či nie je zaradená na zoznam ohrozených rastlín. Okrem toho neustále hľadáme nové high-tech metódy na ochranu našej prírody a zabezpečenie udržateľného pestovania. Napríklad používame rastlinné kmeňové bunky, čo znamená, že môžeme používať celú rastlinu a nielen jej časť.

Nepoužívame „zakázané“ látky, ako sú silikóny, minerálne oleje alebo mikroplasty. Namiesto toho uprednostňujeme suroviny z certifikovaného ekologického pestovania.

AKO TO CHCEME DOSIAHNUŤ

Biosurfaktanty

 

Povrchovo aktívne látky sa kvôli svojim čistiacim účinkom používajú najmä v detergentoch, ošetrujúcich prostriedkoch a čistiacich prostriedkoch. Nemajú najlepšiu povesť, pretože končia v odpadových vodách a čističky odpadových vôd ich môžu filtrovať iba čiastočne. Produkty rozkladu povrchovo aktívnych látok môžu byť toxické pre ryby, kôrovce a riasy.
Preto spolupracujeme s Fraunhoferovým inštitútom a spolkovým ministerstvom životného prostredia ako súčasť výskumného projektu zameraného na vývoj biosurfaktantov. Do roku 2025 nahradíme povrchovo aktívne látky týmito biosurfaktantmi, ktoré sú priateľské ku životnému prostrediu.

Udržateľný palmový olej

 

O palmovom oleji sa diskutuje, pretože pri zakladaní plantáží sa ničia alebo vypaľujú dažďové pralesy a rašelinové pôdy. Už roky pôsobíme vo Fóre pre trvalo udržateľný palmový olej (FONAP) a pri Okrúhlom stole o udržateľnom palmovom oleji (RSPO). Tieto dve organizácie sa zaviazali k environmentálne a sociálne zodpovednej výrobe palmového oleja. To znamená:

  • Žiadne vyklčovanie lesov na ochranu druhov
  • Žiadna opätovná výsadba olejnatých paliem na rašelinové pôdy kvôli ochrane podnebia
  • Dodržiavanie práv pôvodného obyvateľstva, malých poľnohospodárov a pracovníkovDo roku 2025 zvýšime používanie udržateľných derivátov palmového oleja zo súčasných 70% na 100%.

Je pre nás dôležité, aby sme svojimi činmi každý deň prispievali k ochrane nášho životného prostredia. Náš výskumný projekt o biologických povrchovo aktívnych látkach, ako aj naše sociálne a ekologické projekty prispievajú k ochrane prírody a druhov.

Guylaine Le Loarer, vedúca oddelenia výskumu a vývoja a udržateľnosti