Prírodná kozmetika - Načítavanie...
ÚČINNÁ PRÍRODNÁ KOZMETIKA Výhradný distribútor pre SR a ČR

Misia 2025

CHCEME TO DOSIAHNÚŤ DO ROKU 2025

------------------

Udržateľnosť je pre nás najvyšší princíp. Preto je pre nás dôležité neustále sa rozvíjať a prispievať k znižovaniu CO2, znižovaniu odpadu, dôstojnej práci a ochrane životného prostredia. S udržateľnou výrobou, ekologickými obalmi, spravodlivými mzdami a humánnymi pracovnými podmienkami na celom svete chceme posilniť našu ekologickú a sociálnu udržateľnosť.

Našou stratégiou udržateľnosti „Misia 2025“ sme si stanovili štyri hlavné ciele udržateľnosti, ktoré chceme realizovať do roku 2025: Znížiť uhlík, Znížiť množstvo odpadu, Chrániť ľudí, Chrániť prírodu. Našimi cieľmi a projektmi prispievame k dosiahnutiu všetkých 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

 

Cieľ 1

OBSAH UHLÍKA

Znížime emisie CO2 generované v areáli výroby na 0 ton CO2. Spoliehame sa pri tom na obnoviteľné zdroje energie a sadením stromov prispievame k čistejšiemu podnebiu.

Znížime obsah uhlíka

Cieľ 2

MNOŽSTVO ODPADU

Znížime odpad z našej výroby a prejdeme na 100% recyklovateľné, opakovane použiteľné náplne alebo kompostovateľné obaly.

Znížime množstvo odpadu

Cieľ 3

OCHRANA ĽUDÍ

Do roku 2025 plánujeme ďalej rozširovať naše sociálne a ekologické projekty vo svete, iniciovať nové a podporovať spravodlivú a udržateľnú prácu.

Ochránime ľudí

Cieľ 4

OCHRANA PRÍRODY

Aby sme aj naďalej chránili naše životné prostredie, budeme v budúcnosti používať stopercentne udržateľné deriváty palmového oleja a biosurfanty.

Ochránime prírodu

1 PLANÉTA, 5 ROKOV A 4 CIELE

PRE VIAC UDRŽATEĽNOSTI

------------------

Alicia a Nicolas Lindner, potomkovia zakladateľa spoločnosti a tretia generácia konateľov, vám povedia viac o našej Misii 2025.

 

Pozitívne prispievame k ochrane životného prostredia a posilňujeme ľudské práva v celom výrobnom a dodávateľskom reťazci.

Nicolas Lindner, výkonný riaditeľ